Welk bedrag geeft de staat uit per asielzoeker?

Deel dit:

Vandaag publiceerde Elsevier een artikeltje met wat cijfers over asielzoekers: Klokwerk zet dit graag in perspectief.

“Welk bedrag geeft de staat uit per asielzoeker?”

Onder deze titel verschijnt vandaag een artikeltje in Elsevier.

Elsevier houdt in het artikel heel veel slagen om de arm. Veel van de bedragen zijn gebaseerd op schattingen. Elsevier meent namelijk dat er een taboe zou heersen op het berekenen van de kosten van asielzoekers. Maar met alle slagen om de arm komt Elsevier met het vreemd nauwkeurige bedrag van € 26.509 per asielzoeker jaar. Het blad claimt hiermee een ‘politiek taboe’ aan te raken.

Met name de zorgkosten vallen volgens Elsevier op. Gemiddeld 6.000 euro per asielzoeker per jaar. Elsevier haast zich te zeggen dat asielzoekers geen zorgpremie betalen. Maar daarnaast kunnen we concluderen dat de gemiddelde asielzoeker kennelijk ook nogal wat mankeert.

Wat mij zelf verder opvalt zijn de hoge huisvestingskosten (€ 7.040 per jaar: een bed in een asielzoekerscentrum kost klaarblijkelijk € 586 per maand), en de juridische kosten, ongeveer in dezelfde orde van grootte.

Zo naar die cijfers kijkend denk ik bij mezelf toch ook dat dit een stuk goedkoper zou moeten kunnen. Wellicht is juist het opsluit- en opjaagbeleid datgene wat de asielprocedure zo duur maakt?

Wat mij daarnaast bevreemdt is dat zogenaamde politieke taboe waar Elsevier over spreekt. Iedereen kan namelijk in de Rijksbegroting lezen dat de totale kosten aan asielzoekers in 2014 681 miljoen euro bedroegen. Hoelang de asielprocedure inclusief instroom en uitstroom gemiddeld duurt staat daar ook te lezen: 12 maanden. En in 2014 vroegen 24.000 mensen asiel aan. Iedereen met een rekenmachine kan dan uitrekenen dat een gemiddelde asielzoeker de belastingbetaler in 2015 28.375 euro per jaar kostte. Het verschil met het bedrag waar Elsevier mee komt zal dan wel in flessen Champagne voor VVD’ers zitten.

Maar goed, dit artikeltje zingt inmiddels rond in de sociale media, en kweekt uiteraard weer een snel groeiende ketting van verontwaardigde reacties, die neerkomen op: waarom zoveel geld uitgeven aan hunnie, terwijl wij toch zoveel problemen hebben met zorgkosten en sociale zekerheid? Het artikeltje doet kortom weer lekker zijn werk in de anti-asielzoekerpropagandamachine.

De kosten per asielzoeker zijn niet geheim zoals Elsevier beweert, iedereen kan het uitrekenen. Het is voor de rechtse agenda wel een handigere manier van presenteren dan het totaalbedrag. 26 of 28 k per persoon is een hoog bedrag, en dat spreekt mensen nu eenmaal aan. En daarom is het politiek opportuun voor de rechtse agenda dit soort bedragen af en toe als ‘nieuw’ te presenteren.

Maar hoeveel is dit nu eigenlijk op de begroting?

Met bedragen zoals voor asielzoekers gereserveerd zijn kunnen we hoe dan ook niets van betekenis doen voor de kosten aan de zorg of de sociale zekerheid. Die zijn op de begroting van 2015 immers goed voor respectievelijk 72 en 77 miljard euro: bedragen die ruim 100 keer zo hoog liggen als de kosten aan asielzoekers dus.

En als we het totale bedrag van 681 miljoen per jaar zouden verdelen over 17 miljoen Nederlanders, dan zou iedereen er 40 euro per jaar op vooruit kunnen gaan.

Dit kan je veel vinden, maar dit valt natuurlijk in het niet bij de zorgpremie die je per jaar betaalt. Een basispakketje kost je al 30 keer zoveel.

Het geklaag over een tsunami blijft dan ook zwaar overdreven.


Deel dit: