KORT | D66 wil een lagere eerste belastingschijf

ANALYSE – D66 zet in op het verlagen van de eerste belastingschijf. De partij wil de anderhalf miljard die dit kost weghalen bij geld dat nu wordt besteed aan toeslagen.

Dit betekent in praktijk een cadeautje van arm naar rijk. Mensen met een hoog inkomen ontvangen nu immers geen toeslagen, maar profiteren wel van een verlaging van de laagste belastingschaal.

Door de vereenvoudiging worden volgens de sociaalliberalen meer banen gecreëerd. “Nu zie je dat veel mensen, als ze de keuze hebben tussen drie of vier dagen werken, zich afvragen hoeveel die extra dag werken oplevert”, licht de woordvoerder toe. “Als die dag meer oplevert, zullen er meer mensen voor kiezen. Dat zorgt voor extra werk.”

Leuk verzonnen, maar de huidige werkloosheid wordt echt niet veroorzaakt doordat mensen te weinig kiezen voor werk. Het probleem zit hem aan de aanbodkant.

Pechtold denkt dat er zo meer financiële ruimte voor mensen wordt gecreëerd. “De economie komt langzaam weer op gang, maar de binnenlandse bestedingen blijven een probleem. Dat krijg je als de overheid zo’n groot deel van de economie in beslag blijft nemen.”

Pechtold vergist zich. Als de ene hand consumenten geeft wat de andere hand bij consumenten wegneemt worden de bestedingen ook niet gestimuleerd.

Versimpeling van het belastingstelsel door opname van de toeslagen in de loonbelasting? Ik ben helemaal voor. Maar op deze manier lijkt het me niet wenselijk en zal het bovendien niet opbrengen wat D66 zich erbij voorstelt.

Het verlagen van de eerste belastingschijf en het afschaffen van toeslagen kan alleen budgetneutraal voor iedereen als daar een verhoging van een hogere belastingschaal tegenover staat. Zoals D66 het voorstaat houdt het geen stimulans voor de werkgelegenheid in, maar slechts een verlegging van lasten van arm naar rijk.

Dat kan je willen. Maar zeg dat dan.