Politiek Kwartier | Illegalenjacht

Deel dit:

Het is tijd voor echte oplossingen voor het illegalenprobleem.

Afgelopen maandag oordeelde het Europees Comité voor Sociale Rechten, het orgaan dat controleert of Europese lidstaten de mensenrechtenverdragen wel naleven, dat de Nederlandse overheid uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en daklozen beter moet opvangen.

Teeven reageert arrogant: hij zal het nog wel even aankijken. Onder zijn beleid worden uitgeprocedeerde asielzoekers opgejaagd. Het idee is dat die mensen zo wanhopig worden, dat ze actief mee gaan werken aan hun uitzetting.

Maar los van de vraag of dit wenselijk is, we zien allemaal dat dit niet werkt. Er zijn in ons land veel mensen die niet uitzetbaar zijn. Zij leven van het illegale circuit, vallen terug op familie, belanden op straat, of zwerven rond in groepen van tijdelijke opvang naar tijdelijke opvang. Dit is natuurlijk niet alleen schadelijk voor deze mensen zelf, maar ook voor onze samenleving.

Ondertussen wordt het beleid van Teeven door een groot deel van de bevolking gesteund. Stand.nl peilde dat 65% van de burgers van het land van de dierenambulance en de caviapolitie het kennelijk niet erg vindt dat mensen in onze straten verhongeren, en is het met Teeven eens.

En dat is op zich nog niet eens zo gek. De rechtse propagandamachine vol leugens en verdraaiingen over asielzoekers draait immers overuren, en de pers luistert kritiekloos mee. Veel mensen geloven dan ook echt dat in ons land de grenzen wagenwijd open staan, en dat dit de grootste bedreiging is van onze verzorgingsstaat.

De cijfers? Jaarlijks groeit de bevolking door middel van asielaanvragen met 0,06 procent. Dit kan je veel vinden, maar mijn beeld van ‘een tsunami’ is toch anders. Eén blik op de miljoenennota leert ons daarnaast dat de vluchtelingenopvang ons een half procent van de jaarlijkse begroting kost. Je kan zeggen wat je wilt, maar dit is niet wat ons land arm maakt. Daarnaast is er ook op links nauwelijks iemand te vinden die zegt dat de grenzen weer wijd open moeten.

Waar we echter vanaf zouden moeten willen, naast publieke armoede op straat, is het illegale circuit dat door het huidige beleid wordt aangewakkerd. Zowel links als rechts zou daarom beter moeten zoeken naar een structurele oplossing voor de mensen die hier niet gewenst zijn.

Als mensen het land niet zelf kunnen of willen verlaten, terwijl dit wel de bedoeling is, dan dient de staat dit actief te regelen. Zoek een plek waar die mensen welkom zijn. De overheid mag daar wat mij betreft best heel actief en creatief in zijn. Mij is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom altijd alleen maar naar het land van herkomst wordt gekeken. Belangrijker lijkt mij de vraag waar iemand een toekomst kan opbouwen.

Als dat uitzetten echter niet lukt, dan is dat een probleem dat onder ogen moet worden gezien. Tegenover een beter uitzetbeleid moet daarom een extra status in het asielbeleid komen: Niet Uitzetbaar.

Voor mensen die deze status hebben dient er goede opvang te zijn, om te voorkomen dat mensen in onze straten vervuilen en sterven van de honger. Nog beter zou het zijn om die mensen ook toe te staan voorlopig te werken, om zo in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Die 65% van de Nederlanders moet dan maar begrijpen dat dit in het belang is van ons allemaal. Het hebben van een hart is daar niet eens voor nodig.


Deel dit: