Politiek Kwartier | Hitler is onder ons

Deel dit:

Veel erger dan de vergelijking met Hitler maken, is deze tot taboe verklaren.

“Min-der! Min-der! Min-der!” scandeert de zaal in reactie op de vraag van de blonde leider.

Eerder had Geert Wilders aangekondigd dat hij iedereen die hem met Hitler vergelijkt voor de rechtbank zal dagen. Ook in ‘linkse kringen’ is deze vergelijking not done, taboe. Maar dan is er altijd nog het buitenland.

Moraal van het verhaal: wie niet graag met Hitler vergeleken wordt, moet beginnen zich anders dan Hitler te gedragen.

Te makkelijk, wordt dan gezegd.

Bovendien is er nu eenmaal veel overlast van Marokkanen, en dat moet je gewoon kunnen benoemen.

Maar… dit werd ook al lang voor de opkomst van Wilders door links en rechts erkend. De cijfers liegen niet. Misstanden als criminaliteit, werkloosheid, vrouwenonderdrukking en homohaat komen bij Marokkanen inderdaad veel vaker voor. Voor dat besef hebben we Wilders nooit nodig gehad. Het is een zorg voor links en rechts.

Maar tegelijkertijd blijft in Nederland de kans groter slachtoffer te worden van een criminele autochtoon dan van een Marokkaan, een islamiet, of willekeurig welke andere groep.

De problemen scherp benoemen is dan ook niet wat Wilders doet. Wilders verlegt juist de aandacht van de echte problemen naar niet ter zake doende kenmerken. Zoals afkomst en geloof. Dat is zijn werk.

Een rechtszaak gaat hiertegen niet helpen. Dat levert alleen maar Circus-Wilders 2.0 op. Nee, om te beginnen wordt het tijd dat de politiek eindelijk eens in actie komt, en vooral de VVD kleur bekent.

Verder moeten we niet zozeer de vraag stellen of Wilders op Hitler lijkt, maar in hoeverre de moderne Nederlandse kiezer eigenlijk lijkt op die van Duitsland in 1933.

Het gaat niet om één uitspraak. Wilders’ spookbeeld van de links-islamitische samenzwering lijkt sprekend op Hitlers haatcampagne tegen het joods-bolsjewistisch gevaar. Het onophoudelijk wijzen naar het buitenland als schuld van alle ellende evenzeer.

En daar wint Wilders anno 2014 vijftien procent van de stemmen mee.

Maar het gaat ook niet eens om Wilders. Discriminatie is breder gezaaid dan de PVV. Een Marokkaan met prima papieren die niets op zijn kerfstok heeft, heeft in het moderne Nederland 60% minder kans op een baan, en wordt continu aangehouden op straat door de politie.

De bewering dat een Marokkaan die braaf zijn werk doet dezelfde kansen en rechten heeft in onze samenleving is dus gewoon niet waar.

Een levensgroot probleem als we werkelijk willen dat mensen integreren. Want wat heeft het voor zin als Marokkaan je best te doen als het toch niet wordt beloond? Als ondertussen de haatcampagne tegen jouw groep onverminderd doorgaat en brede steun vindt?

In zo een atmosfeer is het niet gek dat meer en meer Marokkaanse jongeren zich tegen onze maatschappij gaan keren.

Helaas is in de menselijke geschiedenis discriminatie geen uitzonderlijk verschijnsel. Sterker nog, ondanks de Verlichting was tot 1945 onderdrukking naar aanleiding van afkomst, sekse of geaardheid gewoon de norm. Pas sinds 1950 staan gelijke rechten én plichten centraal als kernwaarden van onze moderne samenleving.

Wij hadden als mensheid kortom de extremiteit van de holocaust nodig om te beseffen hoe dom en absurd discriminatie is.

Hitler is daarmee geen raar uitzonderlijk geval, maar een moreel ijkpunt in onze geschiedenis. Veel erger dan de vergelijking met Hitler maken, is daarom die vergelijking tot taboe te verklaren. Want met discriminatie zijn wij nog lang niet klaar.


Deel dit: