Politiek Kwartier | Fiscaliseer de zorgpremie

Deel dit:

COLUMN – Schaf de zorgpremie af, en regel dat volledig via de belastingen. Tijd om slimmer te gaan bezuinigen op de zorg.

In de hele discussie over het nieuwe belastingstelsel is er nog niet één partij die heeft verzonnen de zorgpremie te fiscaliseren. Een hele teleurstelling, want er valt zoveel mee te winnen.

De PvdA was zo dichtbij. Het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie stond nog bijna in het regeerakkoord. Vanaf daar was de stap klein geweest. Dat dit plan werd afgeblazen was overigens maar goed ook, want ook voor “linkse” mensen zaten er genoeg bezwaren aan. Het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie zou een hele administratie hebben gevergd, en de zorgverzekeraars inzage te geven in de loongegevens van al hun klanten lijkt me alles behalve wenselijk.

Maar inkomensafhankelijk of niet, beide had met het grootste gemak geregeld kunnen worden door de zorgpremie volledig op te brengen via de belastingen. In plaats van meer administratie zou er juist minder administratie hoeven plaatsvinden. Niet alleen zouden de mensen de zorgpremie niet meer zelf hoeven betalen, ook zou het hele circus rond de zorgtoeslag afgeschaft kunnen worden.

Een flinke beperking van fraudemogelijkheden. Daarbij zou er een groot probleem met betalingen verdwijnen. Bij Zilveren Kruis en VGZ alleen al zijn er samen een half miljoen mensen met een betalingsregeling voor hun premie. Als we ervan uitgaan dat de verhoudingen in de portefeuilles niet veel veranderen betekent dit dat meer dan één miljoen Nederlanders inmiddels problemen heeft met het betalen van zijn zorgpremie. En dit aantal is snel stijgende, terwijl problematische schulden toch al een snel groeiend probleem zijn in onze samenleving: met de overheid als één van de grote veroorzakers daarvan.

Hoe moeilijk wil je het maken? Zorgverzekeraars krijgen nu al voor iedere verzekerde een deel van de premie via de staat. Wanneer het andere deel ook gefiscaliseerd wordt, scheelt dat de samenleving een hoop administratieve rompslomp. En het scheelt een miljoen mensen een hele hoop narigheid, die ook weer kosten met zich meebrengt bovendien.

En als we dan toch bezig zijn, schaf dan zoals ik al eerder betoogde gelijk het eigen risico af. Het ER schuift alleen maar kosten voor zich uit, en maakt de zorg zo uiteindelijk alleen maar kostbaarder.

Na het stranden van de zorgwet zou het roer om moeten. Schippers met haar blinde geloof in vrijemarktboeboewawa eruit, gezond verstand erin. Om te beginnen bezuinigen door de administratieve kosten te verlagen. Verder op het kerstverlanglijstje: een flinke uitbreiding van het basispakket, in plaats van een inkrimping daarvan. Waarom? Door het basispakket in te krimpen wordt de zorg alleen schijnbaar goedkoper. Ja, je betaalt minder. Maar je krijgt ook minder. Het is geen bezuiniging, maar een verschuiving van lasten van gezond naar ziek. En ook hier is net als met het eigen risico het reële gevaar dat mensen hun zorg uitstellen, en zo de uiteindelijke kosten alleen maar hoger worden.

Écht bezuinigen op de zorg kan door het verbod op winst in de zorg te handhaven, en zorgverzekeraars te dwingen hun algemene reserves te maximeren, net als de topsalarissen in de hele branche, ook bij de verzekeraars. Verder door de patentrechten in de farmaceutische industrie eindelijk aan te pakken, en tenslotte door volop in te zetten op mogelijke kostenbesparingen door preventie.

Bezuinigen op de zorgkosten door gezonder te worden: wie wil dat nu niet?


Deel dit: