Politiek Kwartier | Met de PVV als schild

Deel dit:

De PVV verkoopt zich als een anti-establishmentbeweging, maar houdt in praktijk het establishment juist stevig in het zadel.

Wat mij blijft verbazen, is de angst dat ‘de Islam’ de zaken hier over zal nemen. Veel PVV’ers geloven dat echt. Terwijl er niets is dat daarop wijst.

Natuurlijk, er is een grote groep moslims in Nederland. Maar de afgelopen tien jaar kwam er in Nederland netto geen moslim meer bij. En zelfs in een ‘verislamiseerde’ stad als Amsterdam is de moslimteller al een decennium lang gestokt op een schamele 12 procent.

Islamitische partijen zijn in de gemeenteraden nauwelijks vertegenwoordigd, en in de landelijke politiek zijn ze non-existent. Internationaal terrorisme? De kans om door de bliksem getroffen te worden is hier zelfs nog vele malen groter dan slachtoffer te worden van een aanslag. De politieke Islam heeft kortom nog heel wat te doen heeft wil ze hier echt een factor van belang zijn.

Ik zal zeker niet ontkennen dat de Islam nare uitwassen heeft. Maar iedere ezel kan zien dat voor zover moslims er al op uit zouden zijn ons te onderwerpen, het ze daarvoor aan alle middelen ontbreekt.

Zorgvuldig wordt de mensen echter een angstcomplex aangepraat. Waarom? Wat is toch de reden voor een partij als de PVV?

Israël? Conservatieve christenen uit de VS? Harde bewijzen zijn er niet, maar het is een publiek geheim dat Wilders hierdoor gefinancierd wordt. Natuurlijk zijn zij ook wel gebaat bij een flinke dosis Arabierenhaat.

Maar dat lijkt mij toch niet genoeg verklaring voor zo een beweging in Nederland. Misschien moet het antwoord eerder gezocht worden in de andere twee instanties waar Wilders zich tegen richt: ‘Brussel’ en de ‘klimaatlobby’.

Wie zijn bij die kritiek gebaat?

Als het gaat om Brussel dan moeten we het misschien zoeken bij lokale politici, die niet graag macht uit handen geven. Vooral wanneer ze zelf in Brussel zijn overigens, als de dood voor meer democratische controle op wat ze daar allemaal bekonkelen.

Of bij de graaiers aan de top van het bedrijfsleven. Doodsbang voor een daadkrachtig Brussel dat bijvoorbeeld de belastingwetgeving harmoniseert, de graaicultuur aanpakt of zich – oh horror – bezig gaat houden met sociale wetgeving.

Als het gaat om ‘de klimaatlobby’ profiteren natuurlijk degenen die verdienen aan fossiele brandstoffen.

Het meeste profijt van Wilders heeft kortom de na-ons-de-zondvloed-elite, die graag heeft dat een volk dat gelooft dat niet zij, maar buitenlanders en de ‘linkse’ elite de boosdoeners zijn. Niet de grootgraaiers die ons voorbereiden op de volgende crisis zijn het probleem, niet de smeerpijpen die ons milieu aan gort helpen en onderdrukkende regimes steunen, zoals dat van Poetin of nota bene de Saoudi’s, die niet vies zijn van een stukje subsidie aan de radicale islam nota bene, niet de mooipratende politici die er zitten voor hun eigen macht en de oorlogshitsers van deze aardkloot, maar buitenlanders! Brussel! ‘De klimaatlobby’!

Wie die boodschap niet steunt, wordt paradoxaal genoeg weggezet als ‘landverrader’. En het werkt. De angst voor ‘het volk’ heeft op dit alles een verlammend effect.

Met de angstcampagne voor de islam doet de gevestigde orde bovendien graag mee. Niet vreemd. Met de PVV sluit het volk zich op binnen de nationale grenzen. Zo is de PVV is de beste vriend van de ‘powers that be’.

En het briljante is dat deze beweging zich nog verkoopt als anti-establishmentbeweging ook. Arm volk.


Deel dit: