Politiek Kwartier | Anti-Rusland propaganda

Deel dit:

COLUMN – De kritiek van sommige linkse activisten op de houding van het westen ten opzichte van Rusland streeft zijn doel totaal voorbij.

De rechtse Trojka van EC, ECB en IMF breidt haar macht uit, doordat zij landen door middel van leningen en het opleggen van bezuinigingen steeds dieper in de schulden dwingt.

Door de uitbreiding van de EU met de voormalige Oost-Europese staten en het steunen van de recente revolutie in Oekraïne heeft het Westen echter Rusland uitgelokt. Het is volkomen logisch dat Poetin terugslaat. De westerse media worden ondertussen beheerst door een anti-Russische lobby.

Kent u die lezing? Dit is wat ik de laatste maanden regelmatig heb gelezen van zogenaamde linkse kritische geesten op internet.

En ik vraag me af of die mensen wel goed bij hun hoofd zijn.

Ze gaan soms nog verder. Volgens sommigen komt de aanslag op de MH17 de eventuele westerse oorlogsretoriek zo goed uit, dat zelfs gespeculeerd wordt dat de CIA of welk ander westers orgaan dan ook het ongeluk zelf zou hebben veroorzaakt.

Mocht dat laatste zo zijn, dan heeft die strategie in ieder geval niet echt geholpen.

Militair ingrijpen wordt door ieder westers land nog steeds als optie afgedaan. Zelfs economische sancties komen maar moeizaam van de grond. De EU praat erover, maar Frankrijk wil nog een uitzondering maken voor het sturen van een oorlogsschip, de Duitsers en Italianen weifelen, London uit stoere taal maar vind uiteindelijk de economische belangen van de City óók belangrijk, terwijl Nederland graag wil blijven profiteren van goedkoop Russisch gas.

Ja, ik deel de kritiek op de EU-strategie van het geven van leningen en het opleggen van bezuinigingen, die meestal via privatiseringen gerealiseerd worden. En jazeker, er is in het westen ook een propaganda- en lobbymachine aan de gang. Over het democratisch gehalte van de EU heb ik tenslotte ook wel een en ander te zeggen.

Maar dit gelijkstellen aan de Russische situatie is volkomen misplaatst.

Poetin is populair onder de bevolking omdat hij stabiliteit, economische welvaart en Russisch zelfrespect bracht. Maar dit ging wel ten koste van de vrije informatievoorziening. In Poetins Rusland worden de media voor een groot deel door de staat gecontroleerd en wordt de oppositie stelselmatig onderdrukt. Politieke opponenten worden desnoods in het buitenland vergiftigd. Ondertussen is de Russische top door en door corrupt. Poetins carrière wordt bovendien getekend door extreem geweld tegen volken binnen en buiten de Russische grenzen.

Er is veel kritiek op de EU mogelijk, maar wij leven in een statenunie die garandeert dat die kritiek openlijk kan worden gegeven. Een statenunie die bovendien als kernwaarden heeft dat etnische minderheden en mensen met een afwijkende levensovertuiging of geaardheid vrij zijn hun leven te leven zoals ze willen en beschermd worden tegen de agressie van anderen.

Dat zijn naar mijn overtuiging de kernwaarden van de EU, en zo nee, dan zouden zij dit moeten zijn.

Dat onze bondgenoten en wijzelf nogal eens moeite hebben ons aan deze waarden te houden, en dat zeker met ons beleid over de grens absoluut niet consequent aan die waarden vastgehouden wordt, dat is helemaal waar.

En daar dient linkse kritiek zich mijns inziens dan ook op te richten. Want het promoten van persvrijheid, vrijhandel en mensenrechten over de grens is geen misdaad. Het economisch blijven steunen van alles wat hier tegenin gaat is dat wel.


Deel dit: