Noemt u mij maar Policor

Deel dit:

Politiek correct, dat zijn de centrale waarden van vrijheid, gelijkheid, en broederschap. De rechtsstaat, scheiding van kerk en staat, en de mensenrechten. Wie wil dat nu níet zijn?

De kerk van de zelfhaat?

In Trouw stond een tijdje terug weer zo’n artikel in de trend waarvan er wel meer verschijnt, dit keer getiteld ‘de Kerk van de Haat’. Die kerk, dat was de ‘linkse kerk’, ziet u? Die haat, dat is de zogenoemde linkse zelfhaat.

Het steeds terugkerende verwijt? Zogenaamde antiracisten en feministen zouden een religie van de zelfhaat verkondigen. Mensen zouden zich volgens die antiracisten en feministen schuldig moeten voelen voor de wandaden van hun voorvaderen. Schuldig, omdat ze wit, nee sorry, blank zijn.

Beweringen als in het kerk-van-de-haatartikel hebben we al eerder gezien, zoals bij Heleen Mees, Elma Drayer, en Theodoor Holman, bij GeenStijl, de Post Online, ach, de hele reut aan sensatieschrijvertjes van kwaad-rechts verkettert “links” met die kritiek. Ze worden gretig gelezen, verdienen er een leuke boterham mee. En in Terstalls pamflet “vrij links” kregen deze mensen die het wagen op te staan tegen discriminatie ook al een veeg uit de pan. Opkomen voor de rechten van een groep mensen zou maar verdeeldheid zaaien onder links, moeten we niet willen.

Geen punt

Ik moet zeggen, als dit nu echt was wat die zogenaamde linkse antifa-brigade zou beweren, dan hadden al die criticasters nog een punt ook. Het zou nogal belachelijk zijn om mij schuldig te voelen over wat mijn voorvaderen (of althans het heersende deel der natie toen) allemaal uitgevreten hebben.

Alleen: dat zeggen ze dus helemaal niet.

In het genoemde artikel staat een zin als: “Mensen die Zwarte Piet in ere willen houden zijn volgens Kick out Zwarte Piet en geestverwanten per definitie racist en fascist.”

Maar dat beweren ze helemaal niet.

Wat beweren ze wel? Ze zeggen dat Zwarte Piet een racistisch karikatuur is. En dat mensen, vooral de mensen die niet per se racistisch zijn, dat karikatuur dan ook niet zomaar argeloos zouden moeten gebruiken.

Los van of je het ermee eens bent of niet, je hoeft toch niet zó intelligent te zijn om te zien dat dit iets heel verschillends is, of wel?

Niet altijd eens…

Ik wil hiermee geenszins zeggen dat ik het zomaar in alles met Gloria Wekker cs eens ben. Zelf vind ik een karikatuur zonder racistische intentie bijvoorbeeld nog niet racistisch. Van mij mag echter zwarte piet zo snel mogelijk verdwijnen, maar dat komt eerlijk gezegd vooral door de manier waarop hij tegenwoordig verdedigd wordt, niet door de karikatuur zelf.

Ik vind het gebruik van termen als ‘white supremacy’ en ‘witte onschuld’ in het debat over discriminatie daarbij hoogst ongelukkig, juist omdat ze zo verkeerd verstaan kunnen worden. Bovendien richten die termen de aandacht mijns inziens juist op het verkeerde. Het gaat bij discriminatie tenslotte niet om om de positie van de blanke man, maar om die van de gekleurde man en de vrouw. Die worden gediscrimineerd, en dáár moet wat aan verbeterd worden.

Nog een keer uitgelegd…

Maar ook al ben ik het op veel punten dus niet met Gloria Wekker eens, ik ben toch ook weer niet zo kinderachtig om haar standpunten in de mond te leggen die zij zelf helemaal niet aanhangt.

Want waar gaat het haar nu eigenlijk om?

Wat zij beweert, is dat de huidige machtsverhoudingen in de samenleving voor een groot deel het product zijn van de geschiedenis. Van de geschiedenis dus, en dus niet het product van iemand die nu leeft. Je bent dus als je nu leeft ook niet zomaar schuldig aan die huidige machtsverhoudingen.

Alleen, wat we van iemand die nu leeft wél mogen verwachten, is dat hij of zij de huidige machtsverhoudingen kritisch bekijkt.  Simpel toch?

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Misschien kunnen we dat gewoon eens een keer doen, en de situatie van de vrouw of de gekleurde medemens eens leggen langs de meetlat van drie oude bekende waarden die wij allemaal hopelijk aanhangen, namelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Toegelicht zijn dat:

  1. Vrijheid: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van levensovertuiging, en materiële vrijheid
  2. Gelijkheid: gelijke kansen, gelijke behandeling, en gelijke beoordeling in gelijke situaties
  3. Broederschap: respect voor elkaars vrijheid en gelijkheid

Deze waarden zijn op zich prima vertaald in de grondwet en in internationale verdragen, en worden bewaakt door de rechtsstaat, met een rechterlijke macht die vrij staat van kerk en gezag. So far so good.

Voor de wetgever dan. Het probleem is namelijk dat deze waarden in praktijk eigenlijk nog niet zo goed vertaald zijn in de samenleving. Voornamelijk omdat het met de tweede waarde, de gelijkheid, op veel fronten helaas nog droevig gesteld is. Dit komt glashard uit allerlei cijfers naar voren. En als het met de gelijkheid niet goed is, dan komt er van die vrijheid en broederschap vanzelf maar weinig terecht.

Het bewijs

Is dat zo? Is er zoveel discriminatie in onze samenleving? Mijn beste rechtsmens, het bewijs daarvoor ligt toch op straat?

Als je een ‘Arabische’ achternaam opgeeft boven een CV dat je instuurt in plaats van een CV met een ‘gewone’ Hollandse naam, dan maak je op onze arbeidsmarkt 50% minder kans op een uitnodiging voor gesprek, men neemt nog sneller een crimineel aan dan een allochtoon.

En nee, dat valt niet te verklaren door een gebrek aan kwaliteit, want het gaat in die onderzoeken om hetzelfde CV.

Als je met een afwijkend huidskleurtje over straat loopt, dan wordt je zeker tien keer zo vaak zonder concrete verdenking staande gehouden door de politie. Er zijn ondernemers die hierdoor niet meer normaal kunnen werken.

En nee, dat valt niet te verklaren door het verschil in criminaliteitscijfers tussen verschillende groepen. Want die verschillen zijn ‘maar’ een factor 4, en geen meer dan tien.

Als je vrouw bent, en je bent al wat ouder, een wat minder ‘vers kippetje’, en je waagt het ook nog eens om een deel van je tijd voor de kinderen te gaan zorgen, dan krijg je gemiddeld 7% minder betaald per uur voor hetzelfde werk dan een man.

En nee, dat komt niet omdat je minder waard bent, want het gaat om hetzelfde werk, en om het uurloon.

Als je vrouw bent, dan heb je in onze samenleving al grote kans om ooit tegen je wil seks te hebben, één derde van de vrouwen maakt seksueel geweld mee. En je moet er maar aan wennen dat je op een festival, of gewoon in het openbaar vervoer, geregeld ongevraagd in je kruis wordt gegrepen.

En nee, de daders zijn zeker niet alleen maar Marokkanen. En nee, dat komt niet door te korte rokjes. Of je moet het ook weer logisch vinden dat vrouwen hoofddoekjes gaan dragen omdat mannen zich niet kunnen inhouden – ik dacht dat we daar in onze samenleving anders over dachten. Ja toch?

Witte onschuld

Al dat soort zaken gaan recht in tegen het principe van gelijkheid, en daarmee ook van vrijheid en broederschap. En al die zaken zijn, helaas, onderdeel van onze cultuur. En die cultuur is historisch gegroeid.

En dat is in feite de ‘erfzonde’ waar mensen als Gloria Wekker op wijzen. Dat is niet de schuld van de ‘witte mannen’ die nu leven, zoals ondergetekende. Dat is ook niet wat gezegd wordt. Wat wel gezegd wordt, is dat mensen die discriminatie ontkennen wat te verwijten valt.

Natuurlijk, het is een vervelende boodschap dat in onze samenleving nog veel discriminatie voorkomt. Ik zag onze samenleving zelf ook graag als verlicht. Maar bovenstaande cijfers spreken voor zich, ze behoeven geen discussie. Ook ik moet toegeven dat onze verlichting nog niet ‘af’ is. Ontkennen gaat daarbij niet helpen. Integendeel.

De erfzonde ontlopen

Gelukkig is het, in tegenstelling tot wat rechtse onzinschrijvers keer op keer schuimbekkend staan te verkondigen, helemaal niet zo moeilijk voor een witmens of bleekgezicht om die ‘erfzonde’ te ontlopen.

We hoeven alleen maar te onderkennen dat we inderdaad nog lang niet klaar zijn met het uitroeien van discriminatie. En misschien zouden we er dan ook een keer iets aan willen doen, in plaats van lopen brullen dat iedereen die dit onder je neus wrijft doet aan ‘zelfhaat’.

Kortom, zo moeilijk is het niet. Je hebt het zelf in de hand.

Helaas…

Helaas is dit nu juist iets waar heel veel mensen enorm veel moeite mee lijken te hebben. Wegkijken, ontkennen, dat is wat er keer op keer gedaan wordt. Van rechterzijde, maar ook ter linkerzijde wordt discriminatie vaak niet serieus genomen, want daarover ‘zeuren’ zou alleen maar verdeeldheid zaaien.

Het onacceptabele wordt daarbij weggerationaliseerd. Logisch: dit jongetje is crimineel, dus het is normaal dat we zijn kleurgenootje ook verdenken. Terecht: jij zorgt een aantal uur per week voor je kinderen, dus het is normaal dat we jou voor de overgebleven uren minder betalen en je niet door laten stromen tot de raad van bestuur. Niet zo gek hè, dat niemand zijn handen thuis kan houden met zo’n kort rokje. Trouwens, jouw plaats is achter het aanrecht of met wijd gespreide benen in mijn bed. Haha. Geintje.

Policor

Het aantal mensen dat zo redeneert, lijkt alleen maar toe te nemen. Als bij een epidemie. Het is makkelijk, het is stoer, het is niet-zuur, je kan er fijne harde grappen over maken, en je kan er als columnist of politicus dus makkelijk de handjes mee op elkaar krijgen en een aardig zakcentje aan verdienen.

Mensen die met deze nieuwe mode meelopen noemen het naleven van vrijheid, gelijkheid en broederschap ‘politiek correct’. En ‘politiek correct’, beste mensen, dat schijnt het ergste te zijn wat er is. Staan voor individuele vrijheid, gelijke kansen voor iedereen, en een beetje onderling respect, het is het minst coole wat je tegenwoordig kan doen.

Het schijnt zelfs dat mensen denken dat als je dit uitdraagt, je niet eens meer een gevoel voor humor kan bezitten. Want als je je druk maakt over discriminatie en in de openbaarheid graag je fatsoen houdt, denken deze mensen dat je thuis ook geen schuine of vuile grappen kan maken. Enfin, als je politiek correct bent, dan is het over en uit met je. Je bent een dood zelfontkennend stuk linksmensch, een pathetisch brokje ‘zelfhaat’.

De rechtse kerk

Het is vanuit rechts al jaren mode om het te hebben over ‘de linkse kerk’, maar als we kijken naar de nieuw-rechtse beweging, dan heeft juist zij zelf verdomd sektarische trekjes.

Op de rechtse kansels staat een stel pathologische leugenaars van heb ik jou daar, die de ene bak onzin na de andere over de hoofden van de arme bevolking uitstorten. Over immigratie. Over het aantal moslims in dit land. Over dat ‘links’ de grenzen wagenwijd open wil zetten (geen partij wil dat). Over de veronderstelde invloed van ‘links’ op de politiek en de media. Over het klimaat waar helemaal niets mee aan het handje zou zijn. Et cetera et cetera. En dat mensen die iets te zeggen hebben over discriminatie tegen alle blanken zijn, boehoehoe. Zoveel leugens dat er geen factcheck meer tegen opgewassen is, want teveel moeite: een leugen is nu eenmaal makkelijker verspreid dan weerlegd.

Baudet gaat nog wat verder, met trainingskampen voor jongeren, waar zij door de grote leider worden ingeleid in ‘de leer’. De rattenvanger-van-Hamelen stampt het er bij zijn achterban nog dieper in dat heel Europa actief ‘omgevolkt’ wordt door ‘de linkse elite’, dat die paar procent immigranten in staat zijn de hele verzorgingsstaat in gevaar te brengen.

En zij geloven dat echt! Door die paar procent moslims, dat handjevol immigranten, en die paar zetels links in het parlement, die nooit mee mogen regeren. Door die linkse media zoals eh… de Telegraaf en Elsevier, Powned en GeenStijl, en al die praatprogramma’s waar Baudet keer op keer aan tafel wordt gevraagd. En dat zijn dan de nieuw-rechtse dogma’s. De blanke man als slachtoffer. Het gaat erin als zoete koek.

Argumenten en cijfers worden hierbij niet gegeven. Feiten doen er niet toe. In de VS doet Trump voor hoe het moet: telkens als je aangesproken wordt op een leugen, dan beschuldig je gewoon je tegenstanders van de overtreffende trap, en iedereen raakt in de war. De aanval is de beste verdediging, en daar past het argument van ‘de linkse zelfhaat’ perfect in, of noem het ‘oikofobie’, dat klinkt intellectueel. Thierry Baudet onderbouwt zijn ronduit krankzinnige stellingen verder het liefst met de woorden “het is gewoon de waarheid”, en zijn achterban papegaait het keurig na. En dan het mooiste: de mensen die zich tegen deze onzin verzetten, of er zelfs maar vraagtekens bij durven zetten, die worden dan ‘kritiekloze schapen’ genoemd. De wereld op zijn kop.

Noemt u mij maar ‘policor’

Vrijheid geldt voor nieuw-rechts alleen voor hen die het met ‘onze cultuur’ eens zijn. Onze cultuur, dat is individualisme, elkaar beledigen, en vrouwen en gekleurde mensen op hun plaats wijzen, voor als u dat nog niet begreep. Gelijkheid is daarin überhaupt geen uitgangspunt meer. Broederschap is ingeruild voor zoveel mogelijk gebrek aan respect, want ‘de vrijheid van meningsuiting’. De rechtsstaat geldt in ieder geval niet voor immigranten en buitenlanders, en de scheiding van kerk en staat wordt omgeruild voor een strijd tegen ‘de Islam’, en alles wat daar maar naar ruikt. Mensenrechten zijn bij dat alles alleen maar lastig.

Niet alleen is deze beweging van zichzelf al schadelijk, omdat ze onze werkelijke waarden ondermijnt, nota bene de waarden die van ons werkelijk een moderne samenleving maken, ze is ook schadelijk, omdat iedere actie een tegenreactie oproept. Als jonge mensen hun hele leven te horen krijgen dat ze er niet bij horen, dan gaan ze zich tegen de samenleving afzetten, vaker en meer en heftiger dan ze soms al deden.

U begrijpt, ik zie van dit alles helemaal niets goeds komen. Noemt u mij maar ‘Policor’. Ik zie het als geuzennaam die staat voor vrijheid, gelijkheid en broederschap, de rechtsstaat en de scheiding van kerk en staat. De mensenrechten, dat zijn mijn waarden. U kunt mij en mijn denkbeelden daar altijd op aanspreken.

En wie daar problemen mee heeft? Die mag vooral naar zichzelf kijken. U mag mij proberen weg te zetten als ‘zelfhater’ of ‘humorloos’, ik lach daar alleen maar om. En op mijn beurt vind ik de nieuwe rechtse beweging in hun parmantige ijdelheid eerlijk gezegd vooral een zielig en hypocriet zooitje meelopers en zelfbevlekkers. Ieder zijn mening, nietwaar?

Dit artikel verscheen eerder op Sargasso.nl  en op Joop.nl.


Deel dit: