Nederlandse pers puur partijdig over Griekenland

Deel dit:

Terwijl de officiële kranten nog braaf berichten dat die luie klotengrieken eindelijk door de knieën zijn gegaan, wordt bloggend Nederland eindelijk wakker. Gisteren verscheen een mijns inziens uitstekend stuk van Ewald Engelen op Joop.nl over de Griekse kwestie, nadat de dag daarvoor Ewout van den Berg een soortgelijk stuk schreef. Enkele quotes met een leeswaarschuwing: het zal sommige mensen misschien wat linksig in de oren klinken.

Van den Berg:

“Er zijn twee belangrijke drijfveren voor het Europese bezuinigingsbeleid. In de eerste plaats is het gericht op het subsidiëren van multinationals en banken. Van al het geld dat de afgelopen jaren naar Griekenland is gegaan, is 92% in de zakken van Europese en Amerikaanse banken verdwenen. 17 procent van de staatsschuld is in private handen, tegenover in ieder geval 62 procent dat in het bezit is van andere Eurozone-staten – dit was in 2010 nog 26%. Het Europese beleid heeft er dus voor gezorgd dat er een complete bloedtransfusie plaatsvond, waarbij de schulden uit de financiële sector publiek zijn gemaakt.”

“De tweede reden voor de halsstarrigheid van Merkel en Dijsselbloem is dat Griekenland als voorbeeld wordt gesteld voor de rest van de Eurozone. Er zijn dit jaar verkiezingen in Spanje en Ierland. Op basis van massale strijd zijn hier ook linkse partijen opgekomen tegen de bezuinigingen. Door de Syriza-regering te breken, wil de Europese elite laten zien dat er geen alternatief mogelijk is voor het neoliberale bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren.”

“Hiernaast is het belangrijk om te zien dat de Griekse politici die de afgelopen jaren bezuinigingen hebben doorgevoerd, alleen in gradatie verschillen van hun Nederlandse collega’s. Rutte II heeft meer dan dertigduizend zorgwerkers werkloos gemaakt, helpt multinationals belasting ontwijken en is medeverantwoordelijk voor het recordaantal ZZP’ers. Het aangekondigde belastingplan zal de ongelijkheid in Nederland alleen maar verder versterken.”

Engelen:

“Het doel is duidelijk: burgers in de Eurozone duidelijk maken dat er geen alternatief is voor de voorgenomen transformatie van de Eurozone in een neoliberale lagelonenutopie. Het is Thatcher in het kwadraat: There is No Alternative (TINA) for neoliberalism. Daarom moet Syriza kostte wat het kost een kop kleiner worden gemaakt.”

“Wat op het spel staat is de toekomst van Europa, onze toekomst. Wordt Europa een neoliberaal lagelonenparadijs onder de monetaire dictatuur van een ongekozen, maar o zo politieke centrale bank? Of wordt Europa een mondiaal baken van democratie, gelijkheid, vrijheid voor allen, waarin het kapitalisme zodanig wordt getemd dat het werkt voor iedereen in plaats van voor alleen de happy few? Wordt het een economische technocratie waarin alles ten dienste staat van het optuigen van een parasitair neo-mercantilisme? Of wordt het een ruimte voor nationale beleidsexperimenten waarin er echt wat te kiezen valt en burgers de uiteindelijke zeggenschap hebben?”

Voor wie dit allemaal véél te links vindt, of veel te pro-Grieks, kan in de Belgische De Morgen tenminste een meer onpartijdig verslag lezen van het resultaat van de onderhandelingen gisteren, waarin ook een cijferoverzicht wordt gegeven van het Griekse voorstel.

Vergelijk voor de lol dit verslag eens met de puur partijdige verslaggeving en de zeer gebrekkige inhoudelijke beschrijving in de Volkskrant, NRC en vooral Trouw. De Nederlandse media hadden hun stukje over de kwestie kennelijk eergisteren al geschreven en verzuimden het werkelijke nieuws (de inhoud van het nieuwe voorstel dus) erin mee te nemen, want dat er na het spelletje blufpoker van afgelopen dagen wel weer een akkoord zou komen, kon iedereen voorspellen.

Ook de wijsheid dat de leningen niet bedoeld waren voor Griekenland maar om de financiële wereld, die de Griekse regering geholpen had te frauderen en daar miljoenen mee verdiende, overeind te houden, was eigenlijk al jaren publiek geheim, maar ook dit kunnen we eigenlijk alleen maar via blogs of via de Belgische pers vernemen. Gênant.

Dit artikel verscheen eerder op Sargasso.nl

 


Deel dit: