Kort: Nog één keer over de bijstandsmoeder

Deel dit:

Toegegeven, het is toch wel een grote eer als een ander blogje het nodig vindt een artikel dat hier geplaatst werd zin voor zin uit te pluizen. Vooral de lachsalvo’s zijn natuurlijk vleiend.

Maar samenvattend: het punt van Das Kapital was dus niet te bewijzen dat de bijstandsmoeder toch wel rukkend veel geld kreeg (ondanks de scheeuwende kop die het tegengestelde dToegegeven, het is toch wel een eer als een ander blogje het nodig vindt een artikel dat hier geplaatst werd zin voor zin uit te pluizen. Vooral de lachsalvo’s zijn natuurlijk vleiend.

Maar samenvattend: het eigenlijke punt van Das Kapital was – naar eigen zeggen – dus NIET te bewijzen dat de bijstandsmoeder toch wel rukkend veel geld kreeg (ondanks een eerdere schreeuwende kop die het tegengestelde deed vermoeden), maar om aan te tonen dat het nauwelijks is na te gaan hoeveel een individuele bijstandsmoeder iedere maand te besteden heeft.

Nu ja, dat is dan in ieder geval gelukt.

En verder zijn er dus inderdaad gevallen te bedenken waarin een werkende minder krijgt dan iemand in de bijstand. Maar… dan moet je dus wel uitgaan van de combinatie parttime (4 dagen) werken en minimumloon en een royale gemeente die haar vrijgevigheid strikt voorbehoudt aan uitkeringsgerechtigden.

Daarnaast kent het Nibud volgens DK het verschil tussen bruto en netto niet, en zijn we het erover eens dat de Telegraaf een baggerblad is dat het met de waarheid niet zo nauw neemt.

Lessons learned hier: de gemeentelijke toeslagen kunnen veel meer verschillen dan ik eerst veronderstelde, met name omdat de gemeente tot en met dit jaar het recht heeft de bijstandsuitkering voor alleenstaande ouders met maximaal € 272 te verhogen. Deze kennis is inmiddels verwerkt in de voorgaande stukken over dit onderwerp.

Een en ander is voor het ministerie van SZW de reden deze regeling af te schaffen en om te zetten in een regeling die voor zowel werkenden als voor niet-werkenden met kinderen geldt. Zie hier de cijfers van DK voor de oude en de nieuwe situatie, waarin ervan uitgegaan wordt dat de gemeente haar ruimte maximaal benut.

Opvallend is dat met de hervorming van deze regeling ook voordelen voor werkenden vervallen, waardoor het door de aanvullende gemeentelijke regelingen in de toekomst nog steeds mogelijk is dat iemand in de bijstand beter af is dan iemand die vier dagen werkt voor minimumloon. Vraag is dus of die ingreep van het rijk altijd wel zo goed werkt ten aanzien van de armoedeval.

Hoe dan ook, dank voor de battle jongens – tot de volgende keer. Later vanmiddag in mijn reguliere column meer over parttime werken vanuit de bijstand.eed vermoeden), maar met name om aan te tonen dat het nauwelijks is na te gaan of hun sommetjes al dan niet kloppen.

Nu ja, dat is dan in ieder geval duidelijk.

Verder zijn er dus inderdaad gevallen te bedenken waarin een werkende minder krijgt dan iemand in de bijstand. Maar… dan moet je dus wel uitgaan van het hypothetische geval dat 1. alle mogelijke gemeentelijke voordelen in één gemeente ook daadwerkelijk verstrekt worden, 2. het om een bijstandsmoeder gaat die twee kinderen op de middelbare school zitten, maar desondanks toch gebruik wenst te maken van de kinderopvang, en 3. dat de minimumloner slechts 32 uur werkt en daarbij al de gemeentelijke voordelen voor haar vervallen.

Verder kennen ze bij het Nibud kennelijk het verschil tussen bruto en netto niet, en zegt het ministerie van SZW dankbaar dat het door DK gevonden verschil juist de reden is dat ze het uitkeringsstelsel willen hervormen – hetgeen politiek gezien trouwens volledig logisch is, want welke minister is nu niet op zoek naar draagvlak voor de hervormingen die hij op het punt staat door te voeren.

OK.

Lessons learned hier: de gemeentelijke waarden kunnen meer verschillen dan ik eerst veronderstelde (dit is inmiddels aangepast in het stuk).

En dank voor de battle jongens – tot de volgende keer.


Deel dit: